Vem kan vi hjälpa?

Dig som är

  • Beställare/ byggare (hus, anläggning, myndighet)
  • Entreprenör (mark, grundläggning)
  • Konstruktör/ konsult
  • Alla övriga med frågor inom geoteknik och/ eller grundläggning

Projektering

Projektering av tillfälliga och permanenta geokonstruktioner (främst sponter och pålar)

Projektstöd

Projektstöd för grundläggningsentreprenader

Verktyg och mallar

Verktyg och mallar för kontroll och uppföljning av projekt

Entreprenadhandlingar

Framtagande av entreprenadhandlingar
(ritningar, kontrollprogram, etc.)

Utbildning

Utbildning inom geoteknik och grundläggning (i samarbete)